Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι για μας και την επιχείρισή μας τα social media (κάτι που αναφέραμε και πρόσφατα) και γνωρίζουμε ότι κάθε εταιρεία πρέπει να κάνει αισθητή τη παρουσία της στα κατάλληλα για αυτήν κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο το να στήσουμε το κάθε προφίλ είναι μια διαδικασιά που μπορεί να μας παρουσιάσει προβλήματα όπως η διαφορά των μεγεθών στις φωτογραφίες. Το μέγεθος φωτογραφιών στο Facebook για παράδειγμα είναι εντελώς ακατάλληλο για το Google Plus.

Μην ανυσηχείτε, παρακάτω σας παρέχουμε το Απόλυτο Social Media Dimensions Cheat Sheet, ένα “σκονάκι” με τη μορφή infographic που δίνει τα χαρακτηριστικά για τα μεγέθη φωτογραφίας για τις πιο δημοφιλείς σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn, και Pinterest.

Διαβάστε ακόμα: Πώς διαλέγω το σωστό social media platform;

Social Media Dimensions Cheat Sheet

Social Media Dimensions Cheat Sheet

Facebook
Timeline
Profile Picture160 x 160 pxMust be uploaded at least 180 x 180 px
Cover Photo851 x 315 px (Event Cover Photo: 714×264 px)
About Us255 Characters
App Preview Image111 x 74 px
Total Length of Apps bar (including gaps)350 px
Timeline Profile Picture32 x 32 px
Shared Image403 x 403 pxPhotos can be viewed up to 960 x 720 px in the lightbox and expanded up to 2048 x 2048 px.
Shared Facebook Video403 x 226
Status Update63,206 characters
Shared Link Preview156 x 116 pxEditable, can be set with the og:type meta property
Shared Link Title TagUp to 100 charactersEditable, can be set with og:title meta property
Shared Link MetadescriptionVaries based on available room
Highlighted Post or Milestone843 x 403 px
Highlighted Video Post or Milestone843 x 475 px
News feed
News feed profile picture50 x 50 px
News Feed Status updateUp to 5 lines of text before Facebook truncates & appends ‘See More’ at the first break after the fifth
Shared ImageLandscape398 x 296 px
Portrait296 x 398 px
Square320 x 320 px
News Feed Sponsored Story Profile Picture32 x 32 px
News Feed Sponsored Story ImageLandscape358 x 268 px
Portrait268 x 358 px
Square300 x 300 px
Shared Facebook Video Preview403 x 226 px
Shared Video Link Preview130 x 73 px
Shared Link Thumbnail90 x 90 px
Shared Link TitleUp to 100 CharactersEditable
Shared Link DescriptionVaries based on Thumbnail & Title SizeEditable
Ads
URL Ad Title25 Characters
URL Ad Copy90 Characters
Page Ad Profile Picture50 x 50 px
Page Ad TitlePage Name
Page Ad Copy90 Characters
Page Post Ad Profile Picture32 x 32 px
Page Post Ad TitlePage Name
Page Post Ad CopyFirst 90 characters of selected postFirst 120 characters if post is text-only
Page Post Ad Image90 x 118 px
Page Post Ad Video Preview128 x 72 px
Page Post Ad Link Thumbnail50 x 50 px
Sponsored Story Fan Picture50 x 50 px
Sponsored Story Profile Picture32 x 32 px
Premium Page Post Ad Profile Picture50 x 50 px
Premium Page Post Ad Video Preview185 x 104 px
Premium Page Post Ad Image168 x 128 px
Twitter
Profile
Background Image90% of visitors see first 78 px of the background
67% see 204 px
43% see 247 px
21% see 284 px
Recent Image Preview90 x 90
Profile Picture81 x 81 px4 px border
Tweet Length140 Characters
In-stream
Profile Picture48 x 48 px
Shared Media Tweet Length140 characters, including link
Shared Link Preview120 x 120 pxMust be at least 60 x 60 px
Shared Link TitleFirst 70 characters of twitter:title tag
Shared Link DescriptionFirst 200 characters of twitter:description tag
Shared Image375 x 375 px
Shared Video Preview435 x 244 px
Video DetailsVideo Title and first 160 characters of video description
Google+
Company Profile
Cover Photo890 x 180 px
Profile Picture250 x 250 px5 px border
Horizontal Profile and cover photo gap614 px
Status Update100,000 CharactersCan include hash tags
Shared Link Thumbnail150 x 150 px
Shared Video Preview497 x 279 px
Shared Image497 x 373 pxCan be uploaded and viewed up to 2048 x 2048 px
YouTube
Branded Channel
Content Container970 px wide
Mappable Header970 x 150 pxCan map links off of YouTube
Profile Picture55 x 55 px
Featured Video640 x 390 px
Video Thumbnail288 x 162 px
YouTube Brand Channel Background Size90% of users see 8 px on either side of the content containerUp to 1 mb in size
67% see 136 px
43% see 180 px
21% see 216 px
Video
TitleUp to 100 characters
User BannerUp to 170 x 25 px
Video Preview640 x 390 px
DescriptionUp to 5000 characters
TagsUp to 500 charactersHidden, can be found in page source under “meta:keywords”
Recommended Playlist DetailsPlaylist Title
Recommended Playlist Large Thumbnail120 x 67 px
Recommeded Playlist Small Thumbnail40 x 25 px
Recommended Video DetailsVideo Title, Author, and Views
Recommended Video Thumbnail120 x 67 px
LinkedIn
Overview
Horizontal Logo100 x 60 px
Cover Photo646 x 220 px
Company Square Logo50 x 50 px
Company Comment Logo30 x 30 px
Shared Link Thumbnail180 x 110 px
Shared Link DetailsShared Link Title and up to 230 characters of description. The description is editable.
Careers
Careers Cover Photo974 x 238 px
Products and Services
Products and Services Banner Image646 x 220 px
Product Image100 x 80 px
Product Details100 character title and 2000 character description
Pinterest
Profile
Profile Picture160 x 165 px
About SectionUp to 200 characters
Boards
Board222 x 207 px
Big Thumbnail222 x 150 px
Small Thumbnails55 x 55 px
Pins
Profile Picture32 x 32 px
Pin Image Preview192 x scaled height
Pin on board222 x scaled height
Pin
Profile Picture49 x 49 px
Pin600 x infinity

Διαβάστε εδώ και τους υπόλοιπους οδηγούς της EtherLogic και αν θέλετε βοήθεια για το στήσιμο του προφίλ σας στα social media επικοινωνείστε μαζί μας!

Πηγή: lunametrics.com

Σχετικά με Spyros Mygdanis

Spyros Mygdanis

Co-founder της EtherLogic και Web-Mobile Developer. Δημιουργεί και επιμελείται το περιεχόμενο του blog της EtherLogic και προγραμματίζει τη δημοσίευση άρθρων για θέματα που αφορούν το Internet Marketing. Στόχος του να κάνει γνωστές τις δυνατότητες της διαδικτυακής διαφήμισης ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους στη δημιουργία και προώθηση της ιστορίας, της ιδέας τους ή της εταιρίας τους online!

Hashtags: #etherlogic #socialmedia #infographic #guide #dimensions

0 Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

EtherLogic P.C. © 2018  - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?