Σας παρουσιάζουμε το γλωσσάρι των ιστοσελίδων για όλους όσους θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα για την ορολογία των websites!

Address Bar: Σε έναν web browser (πρόγραμμα πλοήγησης στο ίντερνετ όπως ο Chrome και ο Firefox), το address bar είναι το πεδίο το οποίο δείχνει τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας που επισκεφτήκατε. Το address bar τυπικά βρίσκεται στο πάνω μέρος του web browser.

Banner: Το banner είναι ένα γραφικό το οποίο τοποθετείται στην ιστοσελίδα σας για λόγους διαφήμισης. Τα γραφικά μπορούν να είναι στατικές εικόνες με κάποιο κείμενο αλλά μπορεί να είναι και animation. Είναι ιδανικός τρόπος για να τραβήξεις τη προσοχή του χρήστη σε σημαντικές πληροφορίες, προσφορές κ.τ.λ.

Bookmark Links: Γνωστά και ως “Anchor Links” τα bookmark links είναι σύνδεσμοι που βοηθούν στην πλοήγηση σελίδων με πολύ μεγάλο περιεχόμενο. Συνήθως βρίσκονται στην αρχή (πάνω) των σελίδων αυτών και κατευθύνουν το χρήστη σε σημεία πιο χαμηλά στη σελίδα για γρηγορότερη πλοήγηση.

Breadcrumbs: Είναι ένα βοήθημα πλοήγησης που συνήθως βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας και που δείχνει τη διαδρομή που ακολούθησε ο χρήστης για να φτάσει σε μία σελίδα. π. χ. Αρχική >> Λίγα λόγια για μας >> Ιστορία μας.

Browser/Web Browser: Ένα πρόγραμμα που η βασική του λειτουργία είναι να δίνει πρόσβαση στο χρήστη σε σελίδες στο διαδίκτυο. Οι πιο δημοφιλείς browsers είναι ο Google Chrome, ο Firefox, ο Internet Explorer και ο Safari.

Call-to-action: Είναι σημείο στο website σας που ζητάει από το χρήστη να κάνει κάτι όπως να σας πάρει τηλέφωνο, να κάνει αγορά, να λάβει μέρος σε διαγωνισμό κ.τ.λ. Όλο το site είναι σχεδιασμένο για να πετύχουμε το “action” του χρήστη, να δράσει δηλαδή, άρα το call-to-action πρέπει να τραβάει τη προσοχή.

Content: Περιεχόμενο μια ιστοσελίδας που αποτελούνται από πληροφορίες προς τους επισκέπτες του ιστοχώρου. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι κείμενο, εικόνες, video, ήχος, animation ή συνδυασμοί όλων αυτών. Το περιεχόμενο είναι ανεξάρτητο κομμάτι από το design και τα στοιχεία πλοήγησης του site.

Content Block: Χώρος σχεδιασμένος από τον designer της ιστοσελίδας για να τοποθετηθεί περιεχόμενο.

Content Management System (CMS): Σύστημα που επιτρέπει την οργάνωση και διαχείριση της ιστοσελίδας σας χωρίς τη γνώση (HTML) ή προγραμματισμού Στόχος του CMS είναι η εύκολη ενημέρωση της ιστοσελίδας και η διαχείριση των μελών της χρησιμοποιώντας WYSIWYG editors.

Domain Name: Το domain name είναι ένα όνομα που σας συνδέει στην ιστοσελίδα σας που βρίσκεται σε κάποιο server/υπολογιστή. Είναι κομμάτι του URL που βάζετε στο address bar για να μπείτε στον ιστοχώρο σας.

Drop Down Menu: Είναι μια επιπρόσθετη λίστα επιλογών για πλοήγηση μέσα στο site που είναι τοποθετημένη κάτω από σύνδεσμο του κεντρικού μενού της ιστοσελίδας. Το drop down menu εμφανίζεται όταν ο χρήστης κάνει κλικ ή hover το mouse πάνω από σύνδεσμο του κεντρικού menu.

E-Commerce: Το E-Commerce είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο δηλαδή η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Για να έχουν δυνατότητα e-commerce οι εταιρείες χρειάζονται ειδικά websites που λέγονται Eshops.

Favicon: Είναι συντομογραφία για το Favorite Icon. Είναι μια μικρή φωτογραφία συνήθως στα 16×16 pixels που είναι συσχετισμένη με μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Σε έναν web browser το favicon συνήθως βρίσκεται στο αριστερό μέρος του URL στο address bar.

Form (Webform): Είναι ένας χώρος μέσα στο website με πεδία για υποβολή δεδομένων (όνομα, email, μήνυμα κ.τ.λ.). Τα πεδία αυτά μπορούν να συμπληρωθούν, να επιλεχθούν είναι τσεκαριστούν από το χρήστη, ενώ κάποια είναι προαιρετικά και κάποια υποχρεωτικά.

Footer: Ένας χώρος στην ιστοσελίδα, στο κάτω μέρος της (συνήθως το τελευταίο κομμάτι της σελίδας) που εμπεριέχει συνδέσμους και πληροφορίες. Τυπικά έχει πληροφορίες για επικοινωνία, όρους της εταιρείας, τοποθεσία της εταιρείας κ.τ.λ. Είναι καλή πρακτική να είναι ίδιο σε κάθε σελίδα της ιστοσελίδας σας.

FTP: Συντομογραφία για το File Transfer Protocol. Το FTP σας επιτρέπει να ανεβάσετε αρχεία της ιστοσελίδας σας στο server/computer για την ανανέωση – ενημέρωση της σελίδας.

Header: Ένας χώρος στη σελίδα που βρίσκεται στο πιο πάνω μέρος της. Συνήθως σε αυτό το σημείο υπάρχει το logo (λογότυπό) σας, πεδίο αναζήτησης, το μενού του website και ίσως κάποιο call-to-action ή banner. Είναι καλή πρακτική να είναι ίδιο σε κάθε σελίδα της ιστοσελίδας σας.

Home Page: Το Home Page, είναι η αρχική σελίδα του site σας. Είναι ο χώρος στην ιστοσελίδα σας που πρέπει πρώτα ο κάθε επισκέπτης.

Hosting: Το Hosting είναι ο χώρος που φιλοξενείται το site σας, ο υπολογιστής δηλαδή που είναι server και που εκεί είναι αποθηκευμένα όλα τα αρχεία της ιστοσελίδας σας.

HTML: Είναι συντομογραφία για το Hypertext Markup Language και αποτελεί τη βασική γλώσσα προγραμματισμού για τις ιστοσελίδες.

HTTP: Είναι συντομογραφία για το Hypertext Transfer Protocol και είναι το κοινό πρωτόκολλο για την επικοινωνία του web browser που χρησιμοποιείται και του server/υπολογιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα.

Javascript: Το javascript είναι μια scripting γλώσσα που συνεργάζεται με την HTML ώστε να σχεδιαστούν αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες. Με το javascript μια ιστοσελίδα μπορεί να έχει κάποιο animation και μπορεί να είναι δυναμική όσον αφορά τα γραφικά και την πλοήγηση στο site.

Layout, Style: Το layout είναι ο κορμός της ιστοσελίδας. Αποτελείται από όλα τα μεγάλα κομμάτια του website μαζί με τα στοιχεία πλοήγησης, το header και το footer, τα content blocks, τα search boxes κ.τ.λ. Το layout ορίζει πού θα μπει το περιεχόμενο, τη δομή των σελίδων, τις γραμματοσειρές και τα μεγέθη των στοιχείων του περιεχομένου

Link/Hyperlink: Το link ή σύνδεσμος είναι ένα γραφικο στοιχείο, μια εικόνα, ένα icon ή ένα κομμάτι κειμένου που όταν κλικαριστεί οδηγεί το χρήστη σε άλλο σημείο στην ιστοσελίδα. Outbound Links είναι οι σύνδεσμοι που κατευθύνουν τους χρήστες από την ιστοσελίδα σας σε άλλες ιστοσελίδες.

Metadata: Τα metadata είναι πληροφορίες για κομμάτι του περιεχομένου, στη κυριολεξία, είναι “πληροφορία για την πληροφορία”. Για παράδειγμα, για ένα άρθρο είναι μια μικρή παρουσίαση του, μια μικρή περίληψη. Τα metadata δεν είναι ορατά στην ιστοσελίδα αλλά αποθηκεύονται στο κώδικά της. Τα metadata είναι απαραίτητα για το search engine optimization.

Menu: Για τις ιστοσελίδες το menu είναι μια λίστα συνδέσμων που βοηθούν στη πλοήγηση του site.

Mock Up: Πρόκειται για μια στατική εικόνα, ένα μοντέλο που προβάλλει πώς θα μοιάζει η ιστοσελίδα (ή κομμάτι της). Περιλαμβάνει το layout του site, την αρχιτεκτονική του και στοιχεία από το design.

Mouseover/Hover Mouse: Είναι η κατάσταση του mouse όταν βρίσκεται πάνω από κάποιο σημείο της σελίδας και δεν κάνει κλικ. Στη φάση αυτή ο designer της σελίδας μπορεί να ορίσει να αλλάξει η εμφάνιση του σημείου (π. χ. σε ένα σύνδεσμο να αλλάζει το χρώμα σε mouseover).

Navigation: Το navigation είναι η γενικότερη πλοήγηση της ιστοσελίδας και περιλαμβάνει το menu, τα υπομενού, και όλους τους συνδέσμους που επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγηθεί στο site.

Opengraph: Είναι τα metadata των κοινωνικών δικτύων. Είναι δηλαδή η πληροφορίες που φαίνονται όταν κάποιος διαμοιράζεται (share) περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

PHP:  Πρόκειται για γλώσσα προγραμματισμού που βοηθά στο σχεδιασμό δυναμικών ιστοσελίδων και στη διαχείριση δεδομένων. Το PHP είναι συντομογραφία για το Hypertext Preprocessor.

Search Window: Πεδίο αναζήτησης που επιτρέπει στους χρήστες αναρτήσεις στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή και έξω από αυτήν.

Search Engine: Μηχανισμός αναζήτησης περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η πιο γνωστή μηχανή αναζήτησης είναι το Google που έχει σκοπό την αρχικοποίηση και κατηγοριοποίηση περιεχομένου στο Ίντερνετ.

Search Engine Optimization (SEO): Το SEO είναι η διαδικασία βελτίωσης της θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης μιας Search Engine. Όσο πιο υψηλή η θέση στις μηχανές αναζήτησης τόσο πιο υψηλή η επισκεψιμότητα στο site μας.

Sitemap: Το sitemap είναι μια αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του ιστοχώρου μας, κάτι σαν περιεχόμενα. Συνήθως είναι σε μια ιεραρχική μορφή και εκτός από τους χρήστες βοηθάει και τις μηχανές αναζήτησης για τη καλύτερη αρχικοποίηση της σελίδας.

SSL Certificate: Συντομογραφία για το Secure Sockets Layer, το SSL είναι πρωτόκολλο που κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που στέλνονται στο διαδίκτυο. Μια ιστοσελίδα που έχει στο URL της “https” (αντί για απλό http) έχει συνήθως SSL.

Slideshow/Slider: Είναι μια τεχνική προβολής φωτογραφιών τη μια μετά την άλλη διαδοχικά με κάποιο εφέ εναλλαγής.

Social Bar/Social Links: Το Social Bar ή τα Social Links είναι σύνδεσμοι που συνήθως προβάλλονται σαν Icons που δίνουν εύκολη πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα κοινωνικά δίκτυα.

Subdomain: Το subdomain είναι domain το οποίο είναι κομμάτι ενός domain name. Συνήθως είναι της μορφής subdomain.domainname.com. Π. χ. blog.etherlogic.gr

Tag: Το tag είναι μια λέξη ή φράση που συσχετίζεται με κάποιο κομμάτι δεδομένων του site, ένα κείμενο, μια εικόνα κ.τ.λ. με στόχο τη καλύτερη κατηγοριοποίηση αυτών των στοιχείων,

Taxonomy/Categories: Πρόκειται για ένα δομημένο group κατηγοριών που συσχετίζονται η καθεμία με συγκεκριμένο είδος περιεχομένου Το taxonomy και γενικότερα οι κατηγορίες στο site συνεισφέρουν μέγιστα στη καλύτερη πλοήγησή του.

Teaser Boxes/Alert Boxes: Τα Teaser Boxes ή αλλιώς Alert Boxes είναι περιοχές στον ιστοχώρο μας που είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να υπογραμμίζουν και να επισημαίνουν περιεχόμενο όπως ανακοινώσεις, νέα, προσφορές, κ.τ.λ.

Traffic: Το traffic είναι η επισκεψιμότητα που δέχεται το site μας συνήθως μετρήσιμο σε μηνιαία βάση. Όσο πιο υψηλό τόσο καλύτερα.

URL, Web Address: Το URL είναι συντομογραφία του Universal Remote Locator και είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας που βάζετε στο address bar για να κατευθυνθείτε σε αυτήν με τη χρήση ενός browser. Συνήθως ξεκινάει με “http://”.

Web Page:  To web page είναι μια σελίδα από όλο το website σας.

Website/Site: Πρόκειται για την ιστοσελίδα σας που είναι μια συλλογή από web pages. Είναι η βάση για τη προβολή του προφίλ, της εταιρείας σας, της ιδέας σας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας στο διαδίκτυο.

WYSIWYG: Το WYSIWYG είναι συντομογραφία για το What You See Is What You Get. Είναι ένα περιβάλλον για το χρήστη που επιτρέπει να σχεδιάζει και να δημιουργεί περιεχόμενο που στη προεπισκόπησή του είναι ίδιο (ή σχεδόν ίδιο) με τη τελική παραγωγή του. Με τέτοιο περιβάλλον ένας ιδιοκτήτης ιστοσελίδας μπορεί να ανανεώνει την ιστοσελίδα του ανεξάρτητα αφού δεν χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού και κώδικα ιστοσελίδων.

Σπύρος Μυγδάνης

Αν θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι με όλα όσα αφορούν το internet marketing, γραφτείτε τώρα στο Newsletter της EtherLogic. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να προωθήσετε την εταιρεία σας στο διαδίκτυο, επικοινωνήστε μαζί μας!

Hashtags: #etherlogic #websites #glossary #terminology

Σχετικά με Spyros Mygdanis

Spyros Mygdanis

Co-founder της EtherLogic και Web-Mobile Developer. Δημιουργεί και επιμελείται το περιεχόμενο του blog της EtherLogic και προγραμματίζει τη δημοσίευση άρθρων για θέματα που αφορούν το Internet Marketing. Στόχος του να κάνει γνωστές τις δυνατότητες της διαδικτυακής διαφήμισης ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους στη δημιουργία και προώθηση της ιστορίας, της ιδέας τους ή της εταιρίας τους online!

0 Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

EtherLogic P.C. © 2019  - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?